ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας για μία (1) Θέση υποτρόφου (Κωδικός Θέσης: Ανταποδοτική Υποτροφία- 32571) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο «HE_EUSST_SD_TOP5» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κωδικός Έργου 32571 Αθήνα, 31/5/2024 Αρ. Πρωτ.: 11840

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας για μία (1) Θέση υποτρόφου
(Κωδικός Θέσης: Ανταποδοτική Υποτροφία- 32571)
στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο
«HE_EUSST_SD_TOP5»
που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Κωδικός Έργου 32571
Αθήνα, 31/5/2024
Αρ. Πρωτ.: 11840
Ημ/νια: 31/05/2024 17:37:41
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑ: 6Δ5ΝΟΡΕΙ-ΗΟΤ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο