ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Έκτακτου Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (Κωδικός Θέσης: ΙΔΟΧ 1004) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο «Υποστήριξη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ως Εθνικού Κόμβου του προγράμματος GR-SST βάσει Μνημονίου Συνεργασίας της 20/4/2022» που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωδικός Έργου: 3220

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Έκτακτου Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ
(Κωδικός Θέσης: ΙΔΟΧ 1004)
στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο
«Υποστήριξη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ως Εθνικού Κόμβου του προγράμματος
GR-SST βάσει Μνημονίου Συνεργασίας της 20/4/2022»
που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κωδικός Έργου: 3220
Ημ/νια: 26/09/2022 10:27:45
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑ: 9ΠΛΚΟΡΕΙ-ΛΡΧ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ