ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα, 31/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 11828 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού/ης Συνεργάτη/ιδας με σύμβαση μίσθωσης έργου (Κωδικός Θέσης: RA_PM_1) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “UNIVERSEWATER” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κωδικός Έργου 3261

Θέμα: Αθήνα, 31/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 11828
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού/ης Συνεργάτη/ιδας με σύμβαση μίσθωσης έργου
(Κωδικός Θέσης: RA_PM_1)
στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο
“UNIVERSEWATER”
που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Κωδικός Έργου 3261
Ημ/νια: 31/05/2024 17:18:03
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΛΠΟΡΕΙ-5ΧΑ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο