English

Επιταχυνσιογράφος

 
Είδος Οργάνου Επιταχυνσιογράφος
Τύπος Οργάνου Αναλογικός Επιταχυνσιογράφος SMA-1
Κατηγορία Σεισμολογία
Χρονολογία Κατασκευής 1970
Κατασκευαστής / τόπος κατασκευής Kinemetrics,INC.,USA