Καθ. Mιχαλόπουλος Νικόλαος – Διευθυντής ΙΕΠΒΑ
Τηλέφωνο: +30 210 8109121