headerfull2

Έντυπα των αιτήσεων
για τα έργα
ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ, ΘΕΣΠΙΑ ΙΙ και ΓΕΩΡΙΣΚ


Κέντρα Επισκεπτών ΕΑΑ
Εκπαιδευτικές Δράσεις
Δείτε το διαφημιστικό video

KE EAA SPOT THUMB 150x100


Εκπαιδευτικές 
Δραστηριότητες
ekp drast EAAΠρόγραμμα
Kέντρων Επισκεπτών
Φεβρουάριος 2018


Ξεναγήσεις ΚΕ Θησείου
doridis telescope thumb


ΚΕ Πεντέλης
newall

Γνωριμία με το ΕΑΑ
(Video)
NOA GREEK rect

 

 

 

 • Ηλιακό Σύστημα για δυνατούς λύτες ΚΕ Πεντέλης

  "Ηλιακό Σύστημα ... για δυνατούς λύτες"
  Νέο πρόγραμμα από τον Ιανουάριο 2018 του ΚΕ Πεντέλης για ηλικίες 8-11 ετών.

 • Παιχνίδια Αστρονομίας:Νέο Πρόγραμμα στο ΚΕ ΠΕντέλης για μαθητές

  Παιχνίδια Αστρονομίας-Πρόγραμμα στο ΚΕ Πεντέλης για μαθητές Α',Β' Δημοτικού και νήπια
  Νέες ημερομηνίες για το α' τρίμηνο 2018.

 • Εργαστήριο STEM για παιδιά

  "Διαστημικές Αποστολές από τη Γη στο Διάστημα": Εργαστήριο STEM για παιδιά.
  Έναρξη Β' Κύκλου τον Φεβρουάριο.

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά

  To εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά στο ΚΕ Θησείου ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2017

 • ttod_photo01

  Κτίριο Διοίκησης ΕΑΑ

 • CHARTE DES GEBIRGE DES MONDES

  Julius Schmidt, CHARTE DES GEBIRGE DES MONDES, 1878, Βιβλιοθήκη ΕΑΑ

 • Τηλεσκόπιο Δωρίδη

  Τηλεσκόπιο Δωρίδη

 • WMO certificate

  Πιστοποιητικό αναγνώρισης του ιστορικού κλιματικού σταθμού του ΕΑΑ από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO)

 • Meteo historic archive

  Tο ιστορικό αρχείο του ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ περιλαμβάνει αδιάκοπες καταγραφές  κλιματικών παρατηρήσεων που χρονολογούνται απο τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Το αρχείο αυτό αποτελεί μια απο τις αρχαιότερες πηγές κλιματικής πληροφορίας της Α. Μεσογείου.

 • Meteo time-series graph

  Η εξέλιξη της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας στην Αθήνα απο τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα, σύμφωνα με τις καταγραφές του ιστορικού σταθμού του ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ (Λόφος Νυμφών, Θησείο).

 • simonvouet

  Simon Vouet (1590 - 1649), Οι Μούσες Ουρανία και Καλλιόπη (1634)

  National Gallery of Art, USA

 • Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος

  Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, Αστεροσκοπείο Χελμού

 • Τηλεσκόπιο Newall Ματσόπουλος

  Τηλεσκόπιο Newall, Αστεροσκοπείο Πεντέλης

 • Eskimo Nebula NGC2392

  Eskimo Nebula (NGC2392), Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, Παρατηρητής: Δρ. Ιωάννης Αλικάκος (ΕΑΑ)

  Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας: Θεοφάνης Ματσόπουλος.

 • Helmos National Geographic

  Αστεροσκοπείο Χελμού, Φωτογραφία: Harry Katzjaeger
  Πηγή: "Top Shots," National Geographic, June 2012

 • Μουσείο Γεωαστροφυσικής

  Μουσείο Γεωαστροφυσικής, Θησείο

 • Τηλεπισκόπηση-Γή

  Τηλεπισκόπηση & Παρατήρηση της Γης

 • Greece from ISS

  Η Ελλάδα από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

  Φωτογραφία: Paolo Nespoli, αστροναύτης ESA

 • 3D Sun

  Εικόνα 3D του ήλιου από την αποστολή Solar Dynamics Observatory (SDO) της NASA.

  Πηγή: NASA's Solar Dynamics Observatory

 • Εκπαίδευση στο ΕΑΑ

  Θερινό Σχολείο Αστροφυσικής

 • Helicorder

  Καταγραφικό αναλογικού τύπου του σεισμογραφικού δικτύου (Δεκαετία 1980)

 • Geothermal Greek

  Ρωγμογενής ανάβλυση υπέρθερμου μεταλλικού ιαματικού νερού στην περιοχή Πολιχνίτου Λέσβου. Οι λευκές αποχρώσεις αποτελούν ανθρακικές αποθέσεις αλάτων ενώ οι καφέ και ερυθρές, οφείλονται στις επιδράσεις οξειδίων του Σιδήρου.

 • Παλιρροιογραφος

  Παλλιροιογράφος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στη Βλυχάδα Σαντορίνης

 • Πειραμα Ulusses

  Ανακτηθέντες θαλάσσιοι σεισμογράφοι που ποντίστηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ULYSSES

 • Βραδιά του Ερευνητή 2016

  Ομιλία στη Βραδιά Ερευνητή 2016

 • Βραδιά του Ερευνητή 2015

  Βραδιά του Ερευνητή 2015: Κοινό στο κτίριο Σίνα 

 • Βραδιά Ερευνητή 2014

  Λόφος Πνύκας: Κοινό στα τηλεσκόπια του ΕΑΑ

  Βραδιά του Ερευνητή 2014

Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 498 / 16.02.2018 για την προμήθεια Μετεωρολογικών Οργάνων και Αναβάθμιση Εξοπλισμού - ΘΕΣΠΙΑ ΙΙ

Ανάρτηση: 16/02/2018
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,   στο πλαίσιο της Πράξης «στο πλαίσιο της Πράξης «ΘΕΣΠΙΑ ΙΙ - Θεμελίωση Συνεργιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόγνωσης ΠεριβΑλλοντικών παραμέτρων και πιέσεων» (MIS 5002517) που έχει ενταχθεί στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατόπιν απόφασης στη συνεδρίαση 1133/18.12.2017 του ΔΣ, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα για την «προμήθεια Μετεωρολογικών Οργάνων και Αναβάθμιση Εξοπλισμού, που αφορά συγκεκριμένα σε:

-Προμήθεια συστήματος καταγραφής (data logger) για εφαρμογές μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας βασιζόμενο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή - ΟΜΑΔΑ Α’
-Προμήθεια τηλεμετρικού σταθμημέτρου - ΟΜΑΔΑ Β’
-Αναβάθμιση εξοπλισμού κινητού μετεωρολογικού ραντάρ - ΟΜΑΔΑ Γ’
-Προμήθεια μετρητικών - καταγραφικών για την παρακολούθηση της χρήσης των εσωτερικών χώρων σε κτήρια και εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών θερμοκρασίας/υγρασίας - ΟΜΑΔΑ Δ’
-Προμήθεια μετρητικών - καταγραφικών ηλεκτρικής κατανάλωσης και μετρητών ηλεκτρικών απολήξεων - ΟΜΑΔΑ Ε’
-Προμήθεια συστημάτων μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ Προμήθεια αισθητήρων καταγραφής ηλιακών δεδομένων – ΟΜΑΔΑ Ζ’

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.
Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 500 / 16.02.2018 για την προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής - ΘΕΣΠΙΑ ΙΙ

Ανάρτηση: 16/02/2018
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,   στο πλαίσιο της Πράξης «στο πλαίσιο της Πράξης «ΘΕΣΠΙΑ ΙΙ - Θεμελίωση Συνεργιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόγνωσης ΠεριβΑλλοντικών παραμέτρων και πιέσεων» (MIS 5002517) που έχει ενταχθεί στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατόπιν απόφασης στη συνεδρίαση 1133/18.12.2017 του ΔΣ, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα για την «προμήθεια Μετεωρολογικών Οργάνων και Αναβάθμιση Εξοπλισμού, που αφορά συγκεκριμένα σε:

-Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2 desktop, 3 laptop) - ΟΜΑΔΑ Α’ 
-Προμήθεια τεσσάρων (4) Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (πολυπύρηνοι) - ΟΜΑΔΑ Β’ 
-Προμήθεια ενός (1) προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και παρελκόμενων (πολυπύρηνος) - ΟΜΑΔΑ Γ’ 
-Προμήθεια ενός (1) προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - ΟΜΑΔΑ Δ’ Προμήθεια ενός (1) εξυπηρετητή (server) - ΟΜΑΔΑ Ε’

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.
Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 502 / 16.02.2018 για την προμήθεια Λογισμικού - ΘΕΣΠΙΑ ΙΙ

Ανάρτηση: 16/02/2018
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,   στο πλαίσιο της Πράξης «στο πλαίσιο της Πράξης «ΘΕΣΠΙΑ ΙΙ - Θεμελίωση Συνεργιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόγνωσης ΠεριβΑλλοντικών παραμέτρων και πιέσεων» (MIS 5002517) που έχει ενταχθεί στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατόπιν απόφασης στη συνεδρίαση 1133/18.12.2017 του ΔΣ, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα για την «προμήθεια Μετεωρολογικών Οργάνων και Αναβάθμιση Εξοπλισμού, που αφορά συγκεκριμένα σε:

-Προμήθεια λογισμικού για Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) - ΟΜΑΔΑ Α’
-Προμήθεια λογισμικού για ανάλυση της θερμικής συμπεριφοράς κτηρίων - ΟΜΑΔΑ Β’
-Προμήθεια στατιστικού πακέτου (λογισμικού) με 4 άδειες χρήσης - ΟΜΑΔΑ Γ’

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.
Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ.

Απόφαση Δ.Σ. ΕΑΑ - Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού No 3398/ 15.12.2017 στο πλαίσιο του έργου “DISARM”

Ανάρτηση: 25/01/2018
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ η απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού No 3398/ 15.12.2017 για την προμήθεια μετεωρολογικών οργάνων στο πλαίσιο του έργου “DISARM”.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Επί της Διακήρυξης με αριθ. 10/4/01.2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού - «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού» - ΓΕΩΡΙΣΚ

Ανάρτηση: 19/01/2018
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Επί της Διακήρυξης με αριθ. 10/4/01.2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια για την «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Γ.Ι./Ε.Α.Α.)   στο πλαίσιο της Πράξης «ΓΕΩΡΙΣΚ - Ανάπτυξη Υποδομών και Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Γεωδυναμικών Κινδύνων» (MIS 5002541) που έχει ενταχθεί στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων».

Διαβάστε το κείμενο εδώ.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης 'ΓΕΩΡΙΣΚ'

Ανάρτηση: 04/01/2018
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ η διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 10/ 4.01.2018 για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «ΓΕΩΡΙΣΚ - Ανάπτυξη Υποδομών και Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Γεωδυναμικών Κινδύνων» (MIS 5002541) που έχει ενταχθεί στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Διαβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Επί της Διακήρυξης (ημερομηνία διόρθωσης, 19/1/2018).
Διαβάστε το κείμενο της διόρθωσης εδώ.

Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. & Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για το έργο : «Εκπόνηση Υλικού Προβολής και Οργάνωση Εκδηλώσεων» της Πράξης ΓΕΩΡΙΣΚ

Ανάρτηση: 21/12/2017
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

1. Το απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. της Συνεδρίασης 1133 της 18ης Δεκεμβρίου 2017 που αφορά την
«Εκπόνηση Υλικού Προβολής και Οργάνωση Εκδηλώσεων» της Πράξης ΓΕΩΡΙΣΚ, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

2. Το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Οικονομικής προσφοράς για το έργο:
«Εκπόνηση Υλικού Προβολής και Οργάνωση Εκδηλώσεων» της Πράξης ΓΕΩΡΙΣΚ, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Διαβάστε το απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. εδώ.
Διαβάστε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς εδώ.

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού, διακήρυξη No 3112/ 21.11.2017 στο πλαίσιο του έργου BERTISS

Ανάρτηση: 21/12/2017
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ απόφαση για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό, διακήρυξη No 3112/ 21.11.2017 με τίτλο: «Προκήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και μετεωρολογικών οργάνων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ) στο πλαίσιο του έργου “ΒERTISS”» με Ε.Υ. την Β. Κοτρώνη.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 'DISARM'

Ανάρτηση: 15/12/2017
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Drought and fΙre ObServatory and eArly waRning systeΜ – “DISARM” (Interreg-Balkan-Mediterranean)» και κατόπιν απόφασης στη συνεδρίαση 1131/30.11.2017 του ΔΣ,  προκηρύσσει  συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την «προμήθεια μετεωρολογικών οργάνων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ)’, που αφορά συγκεκριμένα σε:

-Μετεωρολογικούς Σταθμούς (και παρελκόμενα) – ΟΜΑΔΑ Α’

-Ανταλλακτικά για τους μετεωρολογικούς σταθμούς του υπάρχοντος δικτύου του ΕΑΑ - ΟΜΑΔΑ Β’

Διαβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ.

Αποτελέσματα αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς

Ανάρτηση: 08/12/2017
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ τα αποτελέσματα αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς για το Έργο «Μελέτη Ανάλυσης Υλοποίησης και Εσωτερικής Αξιολόγησης Προόδου Έργου για την Ελαχιστοποίηση Αποκλίσεων από το Σχεδιασμό και Έκθεση Διοίκησης και Διαχείρισης Έργου» της Πράξης ΓΕΩΡΙΣΚ.

Διαβάστε την απόφαση του ΔΣ του ΕΑΑ εδώ.
Διαβάστε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3112/ 21.11.2017 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανάρτηση: 21/11/2017
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «BalkanMed real time severe weather service – “BERTISS” (Interreg-BalkanMediterranean)» και κατόπιν απόφασης στη συνεδρίαση 1128/21.09.2017 του ΔΣ, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την 'Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και μετεωρολογικών οργάνων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ)'.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ.
Διαβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της από 1905/20-072017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΙΖ4ΟΡΕΙ-0ΛΚ) για την Παροχή Λογιστικών-Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 04/10/2017
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Βρείτε το σχετικό απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ του ΕΑΑ εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών

Ανάρτηση: 29/09/2017
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΤO ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (EAA), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που εδρεύει στην Αθήνα, Λόφος Νυμφών, Θησείο, Τ.Θ. 20048, Τ.Κ. 118 51 και κατόπιν απόφασης του ΔΣ στη συνεδρίαση 1128/21.09.2017,  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) με αντικείμενο: (α) Την υποστήριξη του ΕΑΑ με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις, ιδίως σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, διαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτούμενων έργων, εργατικού δικαίου και θεμάτων δικαίου που αφορούν στην έρευνα - τεχνολογία – καινοτομία και (β) Τη δικαστική εκπροσώπηση του ΕΑΑ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Απόφαση κατακύρωσης για τον Διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) στο Θησείο»

Ανάρτηση: 29/09/2017
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθ. διακήρυξης 2080/09.08.2017 με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) στο Θησείο"

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ.

Διευκρίνιση σχετικά με τον υπ'αριθ. 2080/09.08.2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΕΑΑ στο Θησείο»

Ανάρτηση: 01/09/2017
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Βρείτε το πλήρες κείμενο της διευκρίνισης εδώ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ'αριθ. 2080/09.08.2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΕΑΑ στο Θησείο»

Ανάρτηση: 09/08/2017
Κατηγορία: Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)» και κατόπιν απόφασης στη συνεδρίαση 1125/25.05.2017 του ΔΣ

προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την «Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΕΑΑ στο Θησείο»,

προϋπολογισμένης δαπάνης πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00, στο κτήριο της Διοίκησης, στο Θησείο, με προαιρετική παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, με ευθύνη τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους είτε αποστέλλοντάς την στο Ε.Α.Α., όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής που είναι η Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

Διαβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
4
5
6
8
12
13
15
18
19
20
22
25
26
27
29

Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης
Κέντρο Επισκεπτών Θησείου
'Τα Παιδία...βρέχει'
Πολλαπλές Εκδηλώσεις

Ανακοίνωση Σεισμού

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
seismografoi thumb

Πρόγνωση Καιρού

 

 

Δείτε προγνώσεις καιρού από τον ιστοχώρο της δημοφιλούς υπηρεσίας
meteo-logo-thumb

 

mainlogo ypourgiodiavgeia logoΓενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας - General Secretariat of Research & Technology