headerfull2

 • Ηλιακό Σύστημα για δυνατούς λύτες ΚΕ Πεντέλης

  "Ηλιακό Σύστημα ... για δυνατούς λύτες"
  Νέο πρόγραμμα από τον Ιανουάριο 2018 του ΚΕ Πεντέλης για ηλικίες 8-11 ετών.

 • Παιχνίδια Αστρονομίας:Νέο Πρόγραμμα στο ΚΕ ΠΕντέλης για μαθητές

  Παιχνίδια Αστρονομίας-Πρόγραμμα στο ΚΕ Πεντέλης για μαθητές Α',Β' Δημοτικού και νήπια
  Νέες ημερομηνίες για το α' τρίμηνο 2018.

 • Εργαστήριο STEM για παιδιά

  "Διαστημικές Αποστολές από τη Γη στο Διάστημα": Εργαστήριο STEM για παιδιά από 1η Νοεμβρίου!

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά

  To εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά στο ΚΕ Θησείου ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2017

 • ttod_photo01

  Κτίριο Διοίκησης ΕΑΑ

 • CHARTE DES GEBIRGE DES MONDES

  Julius Schmidt, CHARTE DES GEBIRGE DES MONDES, 1878, Βιβλιοθήκη ΕΑΑ

 • Τηλεσκόπιο Δωρίδη

  Τηλεσκόπιο Δωρίδη

 • WMO certificate

  Πιστοποιητικό αναγνώρισης του ιστορικού κλιματικού σταθμού του ΕΑΑ από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO)

 • Meteo historic archive

  Tο ιστορικό αρχείο του ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ περιλαμβάνει αδιάκοπες καταγραφές  κλιματικών παρατηρήσεων που χρονολογούνται απο τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Το αρχείο αυτό αποτελεί μια απο τις αρχαιότερες πηγές κλιματικής πληροφορίας της Α. Μεσογείου.

 • Meteo time-series graph

  Η εξέλιξη της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας στην Αθήνα απο τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα, σύμφωνα με τις καταγραφές του ιστορικού σταθμού του ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ (Λόφος Νυμφών, Θησείο).

 • simonvouet

  Simon Vouet (1590 - 1649), Οι Μούσες Ουρανία και Καλλιόπη (1634)

  National Gallery of Art, USA

 • Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος

  Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, Αστεροσκοπείο Χελμού

 • Τηλεσκόπιο Newall Ματσόπουλος

  Τηλεσκόπιο Newall, Αστεροσκοπείο Πεντέλης

 • Eskimo Nebula NGC2392

  Eskimo Nebula (NGC2392), Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, Παρατηρητής: Δρ. Ιωάννης Αλικάκος (ΕΑΑ)

  Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας: Θεοφάνης Ματσόπουλος.

 • Helmos National Geographic

  Αστεροσκοπείο Χελμού, Φωτογραφία: Harry Katzjaeger
  Πηγή: "Top Shots," National Geographic, June 2012

 • Μουσείο Γεωαστροφυσικής

  Μουσείο Γεωαστροφυσικής, Θησείο

 • Τηλεπισκόπηση-Γή

  Τηλεπισκόπηση & Παρατήρηση της Γης

 • Greece from ISS

  Η Ελλάδα από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

  Φωτογραφία: Paolo Nespoli, αστροναύτης ESA

 • 3D Sun

  Εικόνα 3D του ήλιου από την αποστολή Solar Dynamics Observatory (SDO) της NASA.

  Πηγή: NASA's Solar Dynamics Observatory

 • Εκπαίδευση στο ΕΑΑ

  Θερινό Σχολείο Αστροφυσικής

 • Helicorder

  Καταγραφικό αναλογικού τύπου του σεισμογραφικού δικτύου (Δεκαετία 1980)

 • Geothermal Greek

  Ρωγμογενής ανάβλυση υπέρθερμου μεταλλικού ιαματικού νερού στην περιοχή Πολιχνίτου Λέσβου. Οι λευκές αποχρώσεις αποτελούν ανθρακικές αποθέσεις αλάτων ενώ οι καφέ και ερυθρές, οφείλονται στις επιδράσεις οξειδίων του Σιδήρου.

 • Παλιρροιογραφος

  Παλλιροιογράφος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στη Βλυχάδα Σαντορίνης

 • Πειραμα Ulusses

  Ανακτηθέντες θαλάσσιοι σεισμογράφοι που ποντίστηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ULYSSES

 • Βραδιά του Ερευνητή 2016

  Ομιλία στη Βραδιά Ερευνητή 2016

 • Βραδιά του Ερευνητή 2015

  Βραδιά του Ερευνητή 2015: Κοινό στο κτίριο Σίνα 

 • Βραδιά Ερευνητή 2014

  Λόφος Πνύκας: Κοινό στα τηλεσκόπια του ΕΑΑ

  Βραδιά του Ερευνητή 2014

Ακρωνύμιο:

Τίτλος:

Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Πάτρας

Φορέας Χρηματοδότησης:

ΥΠΕΚΑ

Ρόλος ΈΑΑ:

Υπεργολάβος

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Δρ. Α. Κοτρωνάρου

Ημερομηνία Έναρξης:

01/03/2013

Ημερομηνία Λήξης:

31/12/2013

Διαδίκτυο:

Αριθμός συμβασιούχων

στο πρόγραμμα:

1

Περίληψη:

Σκοπός της μελέτης είναι η υλοποίηση της εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας. Αντικείμενο του έργου: Αξιολόγηση περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας
2002/49/ΕΚ για τα πολεοδομικό συγκρότημα: Πάτρας
α/Εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου με νέα μεθοδολογία επεξεργασίας στοιχείων (τοπογραφικά ανάγλυφα, κυκλοφοριακά και πληθυσμιακά δεδομένα κλπ) βάσει κατάλληλου λογισμικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, και εφαρμογή αυτών στα πολεοδομικά συγκροτήματα:
β/ Πρόγραμμα Ακουστικών Μετρήσεων σε επιλεγμένες υποπεριοχές αυτού,
γ/ Επεξεργασία στοιχείων έκθεσης πληθυσμού στο θόρυβο,
δ/ Σειρά προτάσεων για λήψη αντιθορυβικής προστασίας (σχέδια δράσης) με βάση την αξιολόγηση της έκθεσης του πληθυσμού στο θόρυβο, στις υπό μελέτη περιοχές,,
ε/ Προτάσεις προς εισαγωγή και καθιέρωση των νέων ευρωπαϊκών δεικτών αξιολόγησης περιβαλλοντικού θορύβου και νέων ορίων αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, καθώς και συμπληρωματικών δεικτών (όπου κριθεί αναγκαίο),
στ/ Διερεύνηση και επιλογή βέλτιστου τρόπου εφαρμογής των προτάσεων λήψης μέτρων αντιθορυβικής προστασίας (Σχέδια Δράσης) με αξιολόγηση κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων, καθώς και σύνταξη σχετικού χρονοδιαγράμματος εφαρμογής αυτών,
ζ/ Καθορισμός τρόπων σύνταξης ενιαίας έκθεσης της κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος στις υπό μελέτη περιοχές,
η/ Διερεύνηση και επιλογή βέλτιστης διαδικασίας παρουσίασης των στοιχείων και ενημέρωσης κοινού,
θ/ Προτάσεις για νέο νομικό πλαίσιο (όπου κριθεί αναγκαίο).

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης
Κέντρο Επισκεπτών Θησείου
Μουσείο Γεωαστροφυσικής
'Τα Παιδία...βρέχει'
Πολλαπλές Εκδηλώσεις

Ανακοίνωση Σεισμού

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
seismografoi thumb

Πρόγνωση Καιρού

 

 

Δείτε προγνώσεις καιρού από τον ιστοχώρο της δημοφιλούς υπηρεσίας
meteo-logo-thumb

 

O Ουρανός Σήμερα

Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης
skymap140x140

mainlogo ypourgiodiavgeia logoΓενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας - General Secretariat of Research & Technology